Obvestilo o zastoju čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod ter zastoju naprav Vipap Videm Krško

16. 8. 2018 886