Zelena doživetja Posavja oz. ReviZen

1981
Turizem
204.160,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
Povezava
2017
2019

Podatki o financiranju