Obnovljena cestna infrastruktura in kanalizacijski sistem v KS Rožno-Presladol

13. 6. 2018 885