Priznanje društva Planet Zemlja občini Krško

6. 11. 2015 59