Na strokovnem posvetu o izzivih namakanja in organizacijah proizvajalcev za sadjarstvo in zelenjadarstvo v Sloveniji

3. 7. 2015 30