Župan občine Krško član slovenske delegacije meddržavne komisije za NEK

23. 1. 2015 6