Občina Krško vključena v projekt vzpostavitve mreže postajališč za avtodome

4. 12. 2014 7