Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško

18. 12. 2014 45