Izdelava predloga OPN občine Krško- javna seznanitev s preoblikovanimi posegi, na podlagi stališč do pripomb in predlagov v času javne razgrnitve

24. 12. 2014 49