Nevarno križišče Veliki Podlog odslej varnejše s sistemom COPS@road

10. 11. 2014 44