Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem

17. 7. 2014 49