Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v občini Krško

15. 5. 2014 5