Obvestilo lastnikom zemljišč k.o. Veliko Mraševo in k.o. Veliki Podlog

10. 1. 2014 52