O preteklih investicijah in načrtih v KS Leskove pri Krškem , Senuše in Krško polje

11. 12. 2013 57