Sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško in trga Brestanica

3. 9. 2013 16