Podjetna 9-ka

1803
Vzgoja in izobraževanje
84.478,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
61.171,27 €
V teku
1. 11. 2017
31. 10. 2019

Podatki o financiranju