Vaja posredovanja ob požaru na Centru za ravnanje z odpadki

16. 10. 2017 853