Namera o ustanovitvi najemne pogodbe - k. o. Leskovec

02.11.2020 46
02.11.2020
Namere in odločbe
22.11.2020 do 23:59