Prodaja nepremičnin v KS Spodnji St. Grad - Sp. Libna