Odločba o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, k.o. Drnovo

8. 1. 2021 47
08.01.2021
Namere, odločbe, pobude
23.01.2021 do 23:59