Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v občini Krško

28.03.2019 672