Pretočno akumulacijski bazen HE Krško
Čas meritve
29.05.2023 ob 17:30
Kota vode
163.92 m.n.v.
Pretok
195.58 m3/s
Plovba je dovoljena.
Pretočno akumulacijski bazen HE Brežice
Čas meritve
29.05.2023 ob 17:30
Temperatura vode
17.04 °C
Kota vode
153.57 m.n.v.
Pretok
214.23 m3/s
Plovba je dovoljena.