Seja 8. korespondenčna seja sveta Krajevne skupnosti Veliki Trn