Iskanje:

Arhiv aktualnih objav za Junij 2017

Namera o ustanovitvi služnostne pravice - k.o. Sremič

16. Junij, 2017

Številka: 478-108/2017 O507 Datum: 15. 6.2016 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja   NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE... [preberite]


Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

14. Junij, 2017

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. V Evropski uniji ima fitoplazma FD status karantenskega škodljivega organizma za trto in je pod obveznim fitosanitarnim nadzorom. Uvrščena je v prilogo II.A.II Direktive Sveta 2000/29/ES. V Sloveniji je omejeno navzoča.... [preberite]


Celostna prometna strategija občine Krško

13. Junij, 2017

Končni dokument (priponka7) Občinski svet sprejel dokument Celostne prometne strategije občine Krško Javne razprave - Opredelitev vizije in določitev ukrepov, 11. januar 2017 Januar 2017 Krško, 6. januar 2017  – Občina Krško po zaključeni fazi analize obstoječega stanja nadaljuje z izdelavo strateškega dokumenta Celostne prometne strategije (CPS), s katerim bo začrtala vizijo in ukrepe na področju prometa.... [preberite]