Iskanje:

Arhiv novic za Maj 2017

Celostna prometna strategija Krško - dokument sprejel tudi Občinski svet Občine Krško

24. Maj, 2017

  Občina Krško je v letu 2016 začela z izdelavo dokumenta Celostne prometne strategije in s tem stopila v smer trajnostnega prometnega načrtovanja. Izdelan dokument bo vključen v planske in finančne načrte Občine do leta 2022. Sprejem strategije na občinskem svetu ne pomeni njenega zaključka, ampak prehod v njeno izvajanje.   (slika1)   V sklopu 3. faze izdelave, Priprave Strategije, je bil pripravljen akcijski načrt, ki vsebuje podroben... [preberite]


Namera o ustanovitvi služnostne pravice - k.o. Senovo

23. Maj, 2017

Številka: 478-64/2015 O507 Datum: 19. 5. 2017 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE... [preberite]


PROBLEMATIKA INVAZIVNIH RASTLINSKIH VRST V OBČINI KRŠKO

23. Maj, 2017

Pojav invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali, ki se v naravi same prekomerno razširjajo in povzročajo škodo naravi, gospodarstvu ter zdravju ljudi, je svetovni problem, ki se mu Slovenija ne more izogniti. Po ocenah strokovnjakov je v Sloveniji naseljenih že 800 tujerodnih vrst, ki so na različne načine prispele na naše območje. Od tega je invazivnih več kot 50 vrst rastlin in 40 vrst živali. Tudi v občini Krško, predvsem v pomladanskem in poletnem... [preberite]


Namera o ustanovitvi služnostne pravice - 1316 - k. o. Stara vas

22. Maj, 2017

Številka: 478-64/2015 O507 Datum: 19.05.2016 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE... [preberite]


Uspešno opravili zunanjo presojo poslovanja

22. Maj, 2017

Krško, 22. maj 2017 – »Poslovanje Občine Krško je povsem skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2008, v določenih elementih pa jih tudi presega,« je ob zaključku obnovitvene presoje konec prejšnjega tedna poudaril mag. Tomislav Nemec, vodilni zunanji presojevalec Slovenskega inštituta za kakovost SIQ. V okviru obnovitvene zunanje presoje so mag. Tomislav Nemec ter člana Vinko Erjavec in Jure Urek ocenjevala predvsem... [preberite]Krško prostovoljstvu prijazno mesto

19. Maj, 2017

Krško, Gornja Radgona, 19. maj 2017 – Slovenska filantropija – združenje za promocijo prostovoljstva je včeraj v Gornji Radgoni na gradu Negova v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva podelilo naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto« slovenskim občinam, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj... [preberite]


Naj prostovoljki Renata Hojski in Mojca Rostohar, naj prostovoljska organizacija PGD Stranje

18. Maj, 2017

Krško, 18. maj 2017 – Naj prostovoljska organizacija v občini Krško v letu 2016 je po mnenju občank in občanov Prostovoljno gasilsko društvo Stranje, naj prostovoljka v kategoriji nad 30 let Renata Hojski, v kategoriji do 30 let pa Mojca Rostohar. Nagrade in priznanja so prostovoljci prejeli včeraj na zaključnem dogodku v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva v Dvorani v parku v Krškem, kjer sta se vsem nominiranim prostovoljcem zahvalila in... [preberite]


Slovesno odprli Večgeneracijski center Posavje na CKŽ 44 v Krškem

16. Maj, 2017

Krško, 16. maj 2017 – Direktorica Ljudske univerze Krško  Nataša Kršak, podžupanja občine Krško Ana Somrak, direktor Direktorata za družino na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag .  Andrej Del Fabro   in predstavnik Big banda Krško Aleš Suša so danes slovesno odprli prostore Večgeneracijskega centra Posavje na cesti krških žrtev 44 v Krškem. (slika1)... [preberite]


Namera o ustanovitvi najemne pogodbe k. o. Drnovo

16. Maj, 2017

Številka: 478-131/2017 O506 Datum:   16.5.2017 Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja NAMERO O USTANOVITVI NAJEMNE... [preberite]


Razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracij lastniških psov in mačk zaključen

15. Maj, 2017

Občina Krško obvešča, da so bila sredstva za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk v okviru razpisa, objavljenega v začetku leta, že porabljena.  [preberite]


Krški svetniki sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2016

12. Maj, 2017

Krško, 12. maj 2017 – Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 22. redni seji med drugim sprejeli zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016, predlog Celostne prometne strategije občine Krško pa tudi sklep o podelitvi priznanj Občine Krško za letošnje leto. (slika1) Kot je svetnicam in svetnikom pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko , je bilo v letu 2016... [preberite]


Jane's Walk tudi v Krškem

08. Maj, 2017

Krško, 8. maj 2017 – Svetovni globalni akciji urbanih sprehodov »Jane's Walk« se je letos 7. maja prvič pridružilo tudi Krško. (slika2) Članice Kulturnega društva Prostor Vmes Laura Klenovšek, Neža Krošelj in Lara Gligič so za občanke in občane organizirale voden sprehod po mestu. Sprehod je ponudil možnost obiskovalcem za pogovor o težavah, s katerimi se prebivalci dnevno soočajo, ter oblikovanje pobud, kako... [preberite]


JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV MLADIH IZ OBČINE KRŠKO V POČITNIŠKO DELO 2017

05. Maj, 2017

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –ZJF – UPB4, 110/11, 46/13, 101/13, 38/14 in 14/15), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list  RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09,3/13 in 81/16) in  Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016 )  objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško JAVNI POZIV... [preberite]