Slovesno odprli Večgeneracijski center Posavje na CKŽ 44 v Krškem

Krško, 16. maj 2017 – Direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak, podžupanja občine Krško Ana Somrak, direktor Direktorata za družino na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti magAndrej Del Fabro  in predstavnik Big banda Krško Aleš Suša so danes slovesno odprli prostore Večgeneracijskega centra Posavje na cesti krških žrtev 44 v Krškem.

Cilj posavskega projekta je v tem centru ranljivim skupinam (dolgotrajno brezposelnim in prejemnikom denarnih socialnih pomoči, otrokom in mladim, ki jim preti socialna izključenost, otrokom in mladim s posebnimi potrebami, družinam, v katerih so bile zaznane slabše starševske kompetence, starejši, zlasti iz socialno ogroženih okolij, invalidom, Romom ter priseljencem) omogočiti dostop do kvalitetnih storitev, znanja in izobraževanj, priložnosti za medgeneracijsko druženje ter s tem prispevati h kvaliteti življenja v posavski regiji.

Partnerja Ljudske univerze Krško v projektu Večgeneracijski center Posavje sta Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice, v njem pa sodelujejo še Zavod RS za zaposlovanje, Centri za socialno delo, osnovne in srednje šole, domovi za starejše in društva upokojencev itd. Od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021 ga izvajajo v vseh šestih posavskih občinah. Po besedah Kršakove je center že dobro zaživel, saj so zabeležili že več kot 510 uporabnikov storitev, kar je več kot polovica zastavljenega v letu 2017.  

Podžupanja občine Krško Ana Somrak je pozdravila novo pridobitev, ki jo je z zagotovitvijo prostorov podprla tudi lokalna skupnost, in se zahvalila Ljudski univerzi Krško kot nosilki projekta za izvajanje tovrstnih projektov, ki povezujejo regijo.


Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi