Namera o ustanovitvi najemne pogodbe k. o. Drnovo

Številka: 478-131/2017 O506

Datum:   16.5.2017

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O USTANOVITVI NAJEMNE POGODBE

          Predmet namere o ustanovitvi najemne pogodbe sta nepremičnini parc. št. 199/11 in parc. št. 199/27 vpisani v k. o. 1320  - Drnovo in sta v lasti Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

Predmet namere o ustanovitvi najemne pogodbe je ustanovitev odplačne najemne pravice s sklenitvijo neposredne pogodbe z zainteresiranimi osebami.

Vse dodatne informacije v zvezi z namero o ustanovitvi najemne pravice so vam na voljo na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško oziroma po telefonu pri Nataliji Arh (tel.št. 07 49 81 363).Deli novico še z drugimi