VIZIJA OBČINE KRŠKO

Postati želimo ena izmed vodilnih občin v Sloveniji z okolju prilagodljivo, prožno, obvladljivo, učinkovito in uspešno občinsko upravo na vseh področjih svojega delovanja. Naši cilji temeljijo na vidikih trajnostnega razvoja, s poudarkom na uravnoteženem razvoju celotne občine, razvijanju okolja za podjetništvo in gospodarstvo, turizmu, nadgrajevanju pogojev za kakovostno osnovno izobraževanje. Vse za višjo kakovost življenja naših občank in občanov.Deli novico še z drugimi