Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana

Februar 2017
 
Občinski svet Občine Krško je v novembru 2016 sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - Umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem, na podlagi arhitekturne idejne zasnove Valvasorjeve knjižnice v Krškem, ki jo je izdelal Arhitekturni atelje Vera Klepej – Turnšek (september 2016). Območje je namenjeno centralnim dejavnostim ter zelenim površinam mesta. Ker veljavni ureditveni načrt ne omogoča umestitve nove knjižnice v območje kapucinskega samostana, se pristopa k spremembam in dopolnitvam ureditvenega načrta (v nadaljevanju SDUN) ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško (SDL št. 8/86 in UL RS št. 63/93, 62/01, 84/09 in 23/15), v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju. 
 
Sklep o začetku priprave OPPN je sprejel župan občine Krško v februarju 2017, objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 7, 15.2.2017.

Deli novico še z drugimi