Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Krško - SD OPN 1

Marec 2017
 
Občinski svet občine Krško je v juliju 2015 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Krško. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 61/2015, veljati je začel 5. septembra 2015. Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN so vsebinski in se nanašajo na uskladitev predlogov in mnenj ministrstva za okolje in prostor, analizo pobud in uskladitev ter odpravo neskladij, različnih razumevanj ter tolmačenj tekstualnega in grafičnega dela OPN. Območje SDOPN 1 se nanaša na celotno območje občine Krško. Sklep o začetku postopka je sprejel župan 8. marca 2017, objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 13, 17. marca 2017.

Poglejte še

Deli novico še z drugimi