V gradnji krožišča, mostovi, urejali bodo ulice

Krško, 16. marec 2017Občina Krško je konec lanskega leta v in  v tem letu začela z gradnjo oz. rekonstrukcijo večih odsekov cest na območju občine. V Krškem napreduje gradnja tretjega mostu v okviru izgradnje krške obvoznice, v Velikem Podlogu gradnja krožišča, prav tako gradnja krožišča Dorc v Brestanici z navezavo ceste mimo bazena do območja osnovne šole. Še v tem mesecu se bo začela gradnja krožišča na Sremiški ulici, sledile bodo obnove ulic na Vidmu.

Izgradnja tretjega krškega mostu napreduje

Potem ko so v začetku oktobra lani direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor podjetja Kolektor Koling d.o.o. Tine Vadnal podpisali pogodbo za izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko, so v novembru 2016 stekla dela. Novogradnja mostu (dolžine 274 metrov) preko Save pri Žadovinku z navezavo na sedanjo cesto do Megadoma z navezavami, vključno z vsemi komunalnimi vodi in pridobitvijo vseh dovoljenj, bo trajala predvidoma do konca marca 2019. Dela za izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto pri Megadomu, ki predstavlja 3. fazo obvoznice Krško v vrednosti 4,7 milijona evrov, financirata Direkcija RS za infrastrukturo v višini 3,4 milijona evrov in Občina Krško kot sofinancer v višini 1,3 milijona evrov.

Krožišče v Velikem Podlogu do poletja

Gradnja krožišča v Velikem Podlogu, ki se je začela konec minulega leta s ciljem zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev cestnega prometa, je v polnem teku. V sklopu naložbe v višini okoli 240 tisoč evrov tečejo tudi dela rekonstrukcije lokalne ceste od osnovne šole do krožišča in razširitev cestišča ter izgradnja enostranskega pločnika ter tlačnega voda za potrebe fekalne kanalizacije za naselje Veliki Podlog. Dela, ki jih izvaja podjetje Gradnje Boštanj, bodo trajala predvidoma do junija.

Krožišče Dorc: v gradnji most, poleti krožišče

S ciljem umiriti promet na cesti Brestanica – Senovo, posledično pa za ves promet zapreti območje osnovne šole v Brestanici, so se v novembru 2016 začela dela gradnje mostu čez Senovški potok, preko katerega bo potekala navezovalna cesta od krožišča Dorc do območja osnovne šole oziroma proti Jetrnemu selu. V naslednjih mesecih oz. poleti bodo nadaljevali z gradnjo samega krožišča in ureditve okoli njega, v drugi polovici leta pa z deli ureditve parkirišča pri bazeni in gradnje cestne povezave proti Jetrnemu selu in OŠ Adama Bohoriča Brestanica. Dela, katerih vrednost po gradbeni pogodbi zanaša nekaj več kot 875 tisoč evrov in jih izvaja podjetje Kostak, bodo po načrtih zaključena do konca letošnjega leta.

Še v marcu začetek del na Sremiški ulici v Krškem

V teh dneh se bodo začela tudi dela gradnje krožišča na križišču Sremiške in Zdolske ulice ter Ulice Slavka Rožanca na Vidmu v Krškem. S to naložbo v višini okoli 190.000 evrov želi Občina Krško predvsem izboljšanje prometne varnosti ter poskrbeti za pešce in kolesarje, da bodo imeli zagotovljeno infrastrukturo za trajnostno mobilnost. O zapori ceste in prometnem režimu v času gradnje bodo občane sproti obveščali.

Urejanje ulic na Vidmu

Še v tem in v prihodnjem letu pa bodo po izgradnji krožišča na Vidmu nadaljevali z urejanjem ulic, in sicer Zdolske, Papirniške, Na Resi, v letu 2018 pa Delavske ulice, Kurirske, Partizanske in Cankarjeve. Poglejte še

Deli novico še z drugimi