Krško začelo s pripravo celostne prometne strategije

Krško, 1. september 2016 - Občina Krško s pripravo Celostne prometne strategije pristopa k načrtovanju prometa, ki bo zagotavljal večjo kakovost bivanja za sedanje in prihodnje generacije. Pri tem vabijo občanke in občane, da sodelujejo s svojimi predlogi in mnenji. Prva priložnost bo v sredo, 7. septembra, ob 18. uri, ko bo v sejni sobi A Občine Krško potekala prva javna razprava o prometni strategiji. Vse do 20. 9. pa vabijo vse, da izpolnijo tudi anketni vprašalnik na to temo (https://www.1ka.si/a/%20102665), s katerim lahko sodelujejo tudi v nagradnem žrebanju in osvojijo električno kolo.

Celostna prometna strategija je strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov. Cilji so večja urejenost prometnih ureditev, učinkovitost, predvsem pa več trajnostnih ureditev za pešce, kolesarje ter uporabnike javnega potniškega prometa, hkrati pa boljša dostopnost delovnih mest in storitev, prometna varnost, pa tudi zmanjšanje prometnih zastojev, onesnaževanja, emisij toplogrednih plinov, porabe energije in stroškov.

7. septembra prva javna razprava o prometu v občini Krško

Priprava celostne prometne strategije bo potekala v več fazah, pri čemer vabijo vse občanke in občane, da sodelujejo s svojimi opažanji, željami in predlogi. V sredo, 7. septembra, bo ob 18. uri v sejni sobi A Občine Krško potekala prva javna razprava o prometu in prometnih ureditvah v občini Krško v prihodnje.  Predstavili bodo izzive in priložnosti na področju prometa in mobilnosti v občini Krško, občanke in občane pa vabijo, da v okviru razprave posredujejo čim več konkretnih mnenj in informacij glede prometne problematike.

Izpolnite anketni vprašalnik in osvojite električno kolo

Vse do 20. septembra vabijo občanke in občane, da na tej povezavi (https://www.1ka.si/a/%20102665)

 izpolnijo anketni vprašalnik, s katerim želijo pripravljavci strategije pridobiti čim več podatkov o trenutnem stanju na področju prometa ter potovalne navade občanov. Anketni vprašalnik je na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Krško ter na vseh krajevnih uradih. Vsi, ki bodo izpolnili anketo ter vnesli tudi osebne podatke, bodo sodelovali v nagradnem žrebanju ob zaključnem dogodku tedna mobilnosti – Dnevu brez avtomobila - 22. septembra ob 17. uri na Hočevarjevem trgu v Krškem ter imeli možnost osvojiti električno kolo.Deli novico še z drugimi