Razna obvestila

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA VODOVODU  JELŠA-REŠTANJ-MALI KAMEN-ŠEDEM ZA LETO 2015

V skladu s pravilnikom o pitni vodi objavljamo letno poročilo o kakovosi pitne vode za leto 2015.

_______________________________________________________________________________________________________

 

OBJAVA ANONIMNEGA PISMA KRAJANA  IN ODGOVORA ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE

_______________________________________________________________________________________________________

 

NAMERA O SKENITVI POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V PODNAJEM

 

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarjem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavljamo namero o sklenitvi pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v podnajem.

 Deli novico še z drugimi