GMF - Združenje evropskih občin z jedrskim objektom

http://www.gmfeurope.org/

V združenje GMF Group of european municipalities with nuclear facilities) je vključenih več kot 120 občin iz različnih držav članic, tudi občina Krško. V času od prve konference leta 2000 do danes se članstvo še vedno povečuje.
Potrebe po energiji vsak dan naraščajo in glede na to energija, ki jo proizvajajo jedrske elektrarne prispeva pomemben delež v tem procesu. Poleg tega pa je v zadnjem času zaznati tudi večjo naklonjenost, pozitivnejši odnos do tako proizvedene energije. V primerjavi s preteklostjo so se spremenila tudi družbena načela glede upoštevanja mnenja lokalne skupnosti. Medtem, ko so se nuklearni objekti nekoč v okolje umestili brez njenega odločanja, je danes drugače. Za aktivno vključevanje javnosti, pomembno vlogo lokalnih skupnosti in soodločanje pri posameznih odločitvah, ki so vezane na konkretne jedrske objekte pa si v svoji osnovni opredelitvi prizadeva prav GMF-združenje občin, z nuklearnim objektom.
Podpredsednik združenja je od leta 2004 župan občine Krško Franc Bogovič.Poglejte še

Deli novico še z drugimi