Obnova ceste skozi Sotelsko

Oktober 2016

Dela obnove sekundarnega vodovoda, sočasno z gradnjo kanalizacije in primarnega voda v okviru projekta hidravličnih izboljšav, ureditve ceste s širitvijo ceste na dveh odsekih  ter sanacijo usada s širitvijo vozišča v dolžini 130 m in preplastitev vozišča vozišča v območju izvajanja izgradnje vodovoda in kanalizacije v dolžini ca. 1500 metrov so bila zaključena. Vrednost 350 000 evrov.Deli novico še z drugimi