Proračun Občine Krško za leto 2015

Zaključni račun Proračuna Občine Krško za leto 2015

Občinski svet Občine Krško je na 14. redni seji, dne 14. 4. 2016, sprejel Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015.

Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/16.

 

**************************************
**************************************

Rebalans Proračuna Občine Krško za leto 2015

Občinski svet Občine Krško je na 10. redni seji, dne 5. 11. 2015, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/15 in je v uporabi od 13. 11. 2015.
**************************************

Proračun Občine Krško za leto 2015

Občinski svet Občine Krško je na 3. redni seji, dne 5. 2. 2015, sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/15 in je v uporabi od 14. 2. 2015.

**************************************

Začasno financiranje

Župan Občine Krško mag. Miran Stanko je 16. 12. 2014 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar - marec 2015 (Uradni list RS, št. 93/14).Deli novico še z drugimi