Komasacije na območju občine Krško

Komasacija ali združitev razdrobljenih kmetijskih zemljišč občini Krško na področju kmetijstva prinaša razvojne prednosti, saj bo omogočila ustrezno izrabo prostora, bolj ekonomično pridelavo, lažjo dostopnost in večje parcele.

Projekti komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč v občini Krško na 840 hektarjev velikem območju potekajo od leta 2008, zajemajo pa območje Krškega polja, in sicer Vihre, Mrtvice, Brege in Gorico ter se končajo na območju Pijavškega polja. S postopki komasacije in agromelioracije želimo prispevati k vzpostavitvi večjih in bolj povezanih površin  ter omogočiti bolj ekonomično obdelavo. Pomembno dejstvo je, da je izvedba tovrstnih postopkov mogoča le s sodelovanjem vseh lastnikov kmetijskih zemljišč. To je osnova za uspeh projekta, ki posega v lastniško strukturo posameznikov in preureja njihove površine v bolj organizirane celote.

Na Vihrah kot »kmetijska zložba« organiziranih 216 hektarjev površin

Projekt za območje Viher, ki je bil med zadnjimi zaključen v letu 2013, zajema kar 216 hektarjev. Občina Krško je s komasacijo tu začela pred dvemi leti, ko se je na terenu pokazalo, da bo smotrna uporaba kmetijskih zemljišč mogoča le ob sočasni izvedbi agromelioracijskih del. Slednja so zajemala številna zemeljska dela, sanacijo in odstranitev obstoječih poti in pripravo novih. Vrednost investicije je v tem primeru znašala 537.000 evrov.

 Deli novico še z drugimi