Izgradnja montažnih krožišč v Krškem

S ciljem zagotoviti večjo pretočnost prometa in večjo varnost udeležencev v prometu v mestu Krško je Občina Krško v dogovoru z Direkcijo RS za ceste v letu 2013 začela s postopkom postavitve dveh montažnih krožišč na mostu čez Savo.

Obstoječe semaforizirano križišče na prednostni državni glavni cesti Drnovo - Brestanica v območju križanja z regionalno cesto Krško - Brežice in občinsko cesto za Trško goro v Krškem pred mostom je bilo v času prometnih konic problematično zaradi velike gostote prometa, semaforizacije križišča in posledično počasnega vključevanja vozil iz neprednostnih smeri. Prav tako je bilo ob prometnih konicah upočasnjeno vključevanje na odcep za tovarno Vipap z videmske strani. S postavitvijo montažnih krožišč na obeh omenjenih križiščih na krškem mostu, ki sta urejeni kot enopasovni štirikraki montažni krožišči,je zagotovljena večja pretočnost prometa, razbremenjen jeo promet skozi center mesta.

V lanskem letu je bila izdelana projektna dokumentacija, v začetku letošnjega pa investicijska dokumentacija. Potem ko je Občina Krško pridobila vsa potrebna soglasja, je v začetku marca 2014 izvajalec Signa d.o.o. iz Mengša pristopil k sami montaži obeh krožišč, katerih skupna vrednost znaša 65 tisoč evrov.

 


Galerija


Deli novico še z drugimi