S kolesom ob Savi in Krki

V projektu »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« sodelujejo občine Krško, kot vodilna občina, ter občine Sevnica, Radeče, Brežice, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Novo mesto, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mokronog – Trebelno in Žužemberk. Daljinske kolesarske povezave predstavljajo hrbtenico širšega kolesarskega sistema, ki je bistven za razvoj kolesarskega turizma.

Projekt predvideva umestitev kolesarskih povezav ter izgradnjo državnih kolesarskih povezav na trasah: D2: Žužemberk – Dolenjske Toplice – Straža – Novo mesto – Šentjernej – Kostanjevica na Krki – Brežice - (Obrežje) – Bregana (R Hrvaška); D5: Brežice – Bistrica ob Sotli – Podčetrtek; G17: Radeče – Sevnica – Krško – Brežice – (Rigonce) – Hermica (R Hrvaška); G19: Sevnica – Mokronog-Trebelno - Škocjan – Šmarješke Toplice – Novo mesto. 

Gre za približno 150 kilometrov kolesarskih poti, daljinske kolesarske poti pa bodo obravnavali ločeno po manjših smiselnih odsekih, ki bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov proračuna in v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa in javne infrastrukture v Sloveniji do leta 2020.

Občina Krško kot vodilna občina je decembra 2013 z Direkcije RS za ceste  podpisala Pismo o nameri o sodelovanju pri projektu. Direkcija RS za ceste je skupaj z Regionalno razvojno agencijo Posavje, ki projekt koordinira, že pristopila k izdelavi idejne zasnove za to kolesarsko omrežje, ki bo definirala že obstoječe odseke in infrastrukturo ter določila, katere poti bo potrebno zgraditi na novo. Vse pa je odvisno od nove finančne perspektive 2014 do 2020. Projekt S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike) naj bi bil še z dvema regionalnima projektoma del operativnega programa za naslednjo perspektivo.Deli novico še z drugimi