Obvoznica Krško

Oktober 2016

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor podjetja Kolektor Koling d.o.o. Tine Vadnal so 3. oktobra 2016 v Leskovcu pri Krškem podpisali pogodbo za izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo

Leta 2005 je bil podpisan Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri gradnji obvoznice Krško. Po Protokolu je bila gradnja razdeljena na tri etape, in sicer:
 
- 1. etapa: Krožišče na G1-5 z novim motom čez Savo pri hidroelektrarni Krško
 
- 2. etapa: Gradnja obvoznice do starega mostu v Krškem
 
- 3. etapa: Rekonstrukcija Vrbinske ceste z gradnjo mostu pri Žadovinku in navezave na glavno cesto pri Mercatorju. 
 
Gradnja obvoznice Krško je razdeljena na sedem odsekov:
 
prvi odsek - krožišče na G1-5 z mostom preko Save pri HE Krško – grajen leta 2007 in 2008
 
drugi odsek - od novega mostu čez Savo pri HE Krško do starega mostu čez Savo - grajen 2012 in 2013
 
tretji odsek - od starega mostu čez Savo do visokovodnega nasipa pred NEK
 
četrti odsek - krožišče na visokovodnem nasipu – grajeno 2012
 
peti odsek - most čez Savo pri Žadovinku z navezovalno cesto do Merkurja
 
šesti odsek - ureditev ceste Merkur - Mercator
 
sedmi odsek - obvoznica industrijske cone Žadovinek.
 
 
Skupna dolžina vseh etap je dolga 4.947 metrov in 550 metrov navezovalnih cest. 
 
 
Novogradnja mostu preko Save pri Žadovinku z navezavo na sedanjo mestno cesto 192055 Megadom - Mercator ter nato na glavno cesto G1-5, v skupni dolžini glavne smeri 530 metrov (od tega most 274,29 metrov) in navezavami se bo predvidoma pričela marca 2017. Zaključek gradnje tako mostu kot priključne ceste z navezavo na občinsko cesto, vključno z vsemi komunalnimi vodi in pridobitvijo vseh dovoljenj pa predvidoma konec marca 2019. 
 
 
Dela za izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto pri Megadomu, ki predstavlja 3. fazo obvoznice Krško v vrednosti 4.736.074,14 EUR, financira Direkcija RS za infrastrukturo v višini 3.400.770,69 EUR in Občina Krško kot sofinancer v višini 1.335.303.45 EUR. 
 
2013

Direkcija RS za ceste je s projektom obvoznice začela v letu 2007 z gradnjo krožišča pri HE Krško, nadaljevala z gradnjo mostu pri HE Krško v letu 2008, v letu 2013 pa je bil dokončan odsek do starega mostu čez Savo.  Ob omenjenem krožišču in mostu je zgrajena 2.5 km obvoznice do priključka pri tovarni Vipap in krožno križišče na visokovodnem nasipu, na katerega se bo priključil bodoči most čez Savo v Žadovinku.

V obvoznico je bilo investiranih  17,8 mio evrov, medtem ko je vrednost izgradnje celotne obvoznice ocenjena na nekaj več kot 32 mio evrov. Nosilec projekta obvoznice in glavni financer je Direkcija RS za ceste, sredstva pa poleg  Ministrstva za infrastrukturo in prostor – Direkcija RS za ceste, zagotavljajo še Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v njegovem imenu Infra d.o.o.),  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Holding Slovenske elektrarne in Občina Krško.

 

 Deli novico še z drugimi