Izgradnja dvonivojskega parkirišča na Dalmatinovi v Krškem

Južno od priključka Dalamtinove ulice pa vse do Zatona (lokal Cappucciner) je v gradnji objekt dvonivojskega parkiranja (s spodnjim kletnim in zgornjim pritličnim nivojem).

Na zgornja parkirna mesta je dovoz predviden z odcepa CKŽ, takoj za križiščem v Zatonu, na spodnja pa z južnega dela Dalmatinove ulice. V obeh nivojih bo več kot štirideset parkirnih mest. Predviden je enosmerni promet z vhodom na eni in izhodom na drugi strani objekta. S severne strani, kjer je uvoz, je objekt delno vkopan, proti zahodu pa je odprt.

Dela so stekla konec marca 2014, zaključila pa naj bi se v aprilu 2015. Vrednost projekta znaša 590 000 evrov.

Kontaktna oseba:

Niko Somrak, skrbnik projekta

07/49 81 280, niko.somrak@krsko.si

 Deli novico še z drugimi