Urejanje Ceste krških žrtev, Dalmatinove in Zatona

5. junija smo slovesno odprli prenovljeno mestno jedro, ki je z izgradnjo protipoplavne zaščite zdaj tudi poplavno varno. Kot je na slovesnosti v Zatonu poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je prenovo starega mestnega jedra Krško Občina Krško uredila pretežno s pomočjo evropskih sredstev, saj od 3, 1 milijona evrov vrednega projekta 1,8 milijona evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2012 – 2014.

V celoti sta urejeni Cesta krških žrtev in Dalmatinova ulica z urejenimi parkirišči, pešpotmi, zelenimi površinami, parkirišči za kolesa in motorje pa tudi s postajališči za polnjenje električnih motornih vozil. V okviru ureditve Zatona je urejeno tlakovano območje, urejena so parkirišča,  interna dostopna cesta, javna razsvetljava, hortikulturne ureditve in fontana, ki simbolizira stičišče treh delov Krškega.

Hkrati s celovito prenovo starega mestnega jedra Krškega pa je javno podjetje Infra, kot je povedal direktor mag. Vojko Sotošek, v sklopu infrastrukturnih ureditev ob izgradnji Hidroelektrarne Krško v višini okoli treh milijonov evrov uredilo tudi protipoplavno zaščito starega mestnega jedra.

Urejeno in poplavno varno mesto jedro Krškega je na slovesnosti pozdravil tudi generalni direktor Direktorata za vode in investicije na ministrstvu za okolje in prostor Leon Behin.

K protipoplavni zaščiti starega mestnega jedra bo pripomogla tudi v letošnjem letu zaključena izgradnja črpališča zalednih voda v neposredni bližini dvonivojskega parkirišča na Dalmatinovi ulici. V črpališču so tri črpalke s kapaciteto 1915 l/s, ki se bodo vklapljale po potrebi glede na nivo vode v akumulacijskem bazenu velikosti  18,0 x 6,0m oziroma 136 m3. Višina investicije izgradnje črpališča zalednih voda znaša 788.000 evrov, od tega je bil 285.000 evrov strošek Občina Krško, ostalo pa podjetja Infra. Hkrati je Občina Krško južno od priključka Dalmatinove ulice pa vse do Zatona v letošnjem letu končala z gradnjo dvonivojskega parkiriščem s skupno 90 parkirnimi mesti (s spodnjim kletnim in zgornjim pritličnim nivojem) v višini 610.000 evrov.


Deli novico še z drugimi