Agromelioracije na komasacijskem območju Brege in Mrtvice

Občina Krško je uspešno kandidirala na razpisu za evropska sredstva za izvajanje agromelioracij na komasacijskem območju Brege in Mrtvice. Za izvedbo vseh del je bil po postopku javnega naročanja izbran izvajalec REKON d.o.o. Stantetova ul. 13, Ivančna Gorica. Dela so potekala od marca do maja 2014.

,

Kontaktna oseba:

Magdalena Krošelj, skrbnica projekta

07/49 81 319, magdalena.kroselj@krsko.si

 Deli novico še z drugimi