Izgradnja namakalnega sistema Kalce - Naklo II

Občina Krško je s podpisom pogodbe za izgradnjo druge faze namakalnega sistema Kalce - Naklo s podjetjem Gradnje Boštanj 11. decembra 2013 storila še korak naprej pri razvoju lokalne pridelave hrane.

V vremenskih razmerah, kakršne so bile julija in avgusta 2013, z dolgotrajnim pomanjkanjem padavin in visokimi temperaturami, je namakanje ključnega pomena. V letu 2006 je na območju Velikega Mraševega in Velikega Podloga stekla prva faza namakalnega sistema Kalce-Naklo, ko so pridelovalci začeli z namakanjem 110 hektarjev kmetijskih površin. Tako je bil vzpostavljen eden od treh velikih namakalnih sistemov Sloveniji, poleg tega v krški občini sta še dva v občinah Ormož in Gorišnica.

Dela so se zaključila v avgustu 2014.

Občina Krško z gradnjo druge faze namakalnega sistema širi območje namakanja na še dodatnih 155 hektarjev, na katerih lokalni pridelovalci pridelujejo zelenjavo, jagodičevje in trsne cepljenke, na širšem območju pa tudi poljščine. Namakanje iz vodnega vira reke Krke, za katerega je Občina Krško pridobila delno vodno dovoljenje, veljavno do leta 2040, bo dolgoročno omogočilo pridelavo večjih količin kakovostnejših pridelkov ter zmanjšalo ranljivost rastlinske pridelave na sušo. Po izgradnji druge faze namakalnega sistema je na skupno 265 hektarjih v obdobju od aprila do oktobra predvidena poraba 242,5 litrov vode na sekundo, obe fazi pa imata skupno odjemno mesto, torej črpališče in trafo postajo.

Znotraj območja II. faze namakalnega sistema Kalce Naklo so izgradnjo podprli tudi lastniki parcel. Na območju je 166 lastnikov parcel, potrebna soglasja jih je oddalo več kot 80 odstotkov, kar je bila zelena luč za nadaljevanje projekta.  69 kmetij na tem območju uveljavlja subvencije, dvanajst pa jih je profesionalnih in na kmetiji zagotavljajo eno ali več delovnih mest.

Namakanje lahko bistveno pripomore k samooskrbi na lokalnem in regionalnem nivoju. Predvidevamo, da se bo povečal delež vrtnarsko-poljedelske pridelave, ki je donosnejša od zgolj poljedelske. Obveznost Občine Krško do države, ki je projekt sofinancirala, je spremljanje ekonomskih učinkov pridelave v obdobju petih let po zaključku investicije.

Pogodbena vrednost izgradnje znaša 815.800 evrov, od tega 75 % financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 25 % država, davek na dodano vrednost pa je strošek Občine Krško.

 

Kontaktna oseba:

Magdalena Krošelj, skrbnica projekta

07/49 81 319, magdalena.kroselj@krsko.siDeli novico še z drugimi