Energetska sanacija osnovnih šol

V začetku leta 2013 je ministrstvo za infrastrukturo in prostor odobrilo sredstva za sofinanciranje energetske sanacije OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Adama Bohoriča Brestanica in športne dvorane pri OŠ Leskovec pri Krškem v skupni višini 2,3 milijona evrov. Energetska sanacija je stekla konec junija 2014.

Energetska sanacija OŠ Jurija Dalmatina je vključevala prenovo stavbnega pohištva, fasade,  strehe in kotlovnice.Pogodbena vrednost znaša 1,6 milijona verov, 1,05 milijona pričakujemo iz Evropskega kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, strošek občine pa 606.556 evrov.

Obnova OŠ Adama Bohoriča v Brestanici je vključevala novo fasado, zamenjavo strehe in oken, izgradnjo prezračevalnega sistema in ostalih gradbeno obrtniški del. Omogočila bo predvsem bistveno izboljšanje pogojev za delo in bivanje v šoli ter prihranke energije okoli 365 MWh na leto. Vključevala bo izvedbo fasade s toplotno izolacijo, zamenjavo oken in vrat, izolacijo podstrešja in tal, vgradnjo novega prezračevalnega sistema, zamenjavo strehe in statično sanacijo.

Pogodbena vrednost znaša 860.000 evrov,  iz evropskega kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« pričakujemo 588.000 evrov, strošek občine pa bo 273.000 evrov.


V primeru Osnovne šole Leskovec pri Krškem so se gradbena dela v okviru energetske sanacije športne dvorane in povezovalnega hodnika ter bazena v oktobru zaključila. Na omenjenih objektih je potekala izvedba izolacije, prezračevalnega sistema, fasade in prenova strehe, ki bo zamenjala staro salonitno kritino. Pogodbena vrednost projekta znaša 827.000 evrov, od tega iz evropskega Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« pričakujemo 531.587 evrov, strošek občine pa bo 295.760 evrov.

Občina Krško pa je uspela konec leta 2013 pridobiti tudi sklep o odobritvi  nepovratnih evropskih sredstev za energetsko sanacijo vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica v višini 171. 425 evrov, ki bo obsegala obnovo strehe in fasade ter stavbnega pohištva, kar bo pripomoglo k zmanjšanju porabe energentov.

Kontaktna oseba:

Andrej Sluga, vodja oddelka za družbene dejavnosti

07/49 81 285, andrej.sluga@krsko.siDeli novico še z drugimi