Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Zdole

Občina Krško je pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (SDUN) za naselje Zdole (sprejet je bil v letu 2004) na podlagi obravnavanih predlogov Krajevne skupnosti Zdole ter projekta rekonstrukcije regionalne ceste  skozi naselje.

SDUN Zdole so predvidene na območju starega jedra naselja (širše območje župnišča, vključno do cerkve - nadomestni kulturni dom in dom duhovnih vaj Zdole), na delu območja novega jedra naselje (območje Šoba) ter na območju stanovanjske strukture ob kapelici (spremenjen cestni priključek).

Izdelan je dopolnjen osnutek SDUN Zdole, ki je bil javno razgrnjen v času od 4. novembra do 6. decembra 2013, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Zdole, Zdole 29c, 8272 Zdole. Javna obravnava je potekala v torek, 19. novembra 2013, ob 19.00 uri, v sejni sobi gasilskega društva (večnamenski dom) na Zdolah.

V priponki najdete stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne ragrnitve in javne obravnave.


Deli novico še z drugimi