Ureditev komunalne infrastrukture na Raki

V večnamenskem prostoru OŠ Raka je 26. septembra 2013 potekala javna predstavitev idejne zasnove projektne dokumentacije za Ureditev komunalne infrastrukture na Raki, ki vsebuje:

  • izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v aglomeraciji Raka,
  • infrastrukturne ureditve trga Raka,
  • obnovo ceste, ureditev pločnika in javne razsvetljave ob trasi načrtovane kanalizacije.

Krajani so lahko na projekt (situacije v priponki) podali pripombe, predloge in konstruktivne kritike, na katere Občina Krško v spodaj pripetem dokumentu podaja opredelitve do teh pripomb in predlogov.

 


Deli novico še z drugimi