Sklep o začetku postopka priprave OPPN za Center zelene rasti Berkana

V pripravi je Občinski podrobni prostorski načrt za Center zelene rasti Berkana v Brezju pri Senušah. Lokalna skupnost bo s tem omogočila umestitev objekta in dejavnosti, ki predvideva vzpostavitev t.i. izobraževalne kmetije.


Deli novico še z drugimi