Listina o prijateljstvu in sodelovanju med občinama Krško in Obrigheim

Občina Krško je leta 1982 podpisala Listino prijateljstva in sodelovanja z nemško občino Obrigheim. Različne izkušnje in prakse, ki smo jih izmenjali v vseh teh letih so velik doprinos v prid sodelovanja med narodi.

Občina Krško je leta 1982 podpisala Listino prijateljstva in sodelovanja z nemško občino Obrigheim. Različne izkušnje in prakse, ki smo jih izmenjali v vseh teh letih so velik doprinos v prid sodelovanja med narodi. Bilo je dejanje, ki je veliko ljudem oblikovalo prihodnost.

Začetne korake smo napravili v času, ko smo se v Krškem pripravljali na sobivanje z nuklearnim objektom, medtem, ko je ta v Obrigheimu že deloval. Sodelovanje je preseglo  izmenjavo izkušenj na strokovnem področju, saj so se stkale vezi  med mnogimi skupinami; občinskimi svetniki, pevskimi zbori, gasilskimi društvi, rezervisti, Aktivom kmečkih žena, športniki, osnovnimi in srednjimi šolami ter ostalimi.

Listina o prijateljstvu in sodelovanju med občinama Krško in Obrigheim

Občini Krško in Obrigheim sta leta 1982 podpisali listino o prijateljstvu in sodelovanju. V listini je zapisano, da občini v medsebojnem spoštovanju združujejo skupni interesi in da je prijateljstvo in sodelovanje med dvema občinama pomemben element vzajemnega razumevanja, ki krepi prijateljstvo in mir ter enakopravnost med narodi in utrjuje prijateljske stike. Ob podpisu listine sta občini potrdili pripravljenost, da bosta pri nadaljnjem medsebojnem sodelovanju podpirali vse aktivnosti za pristne in ustvarjalne medsebojne stike in sodelovanje občanov, njihovih organizacij, skupnosti in društev. Prav tako bosta spodbujali in podpirali izmenjavo in sodelovanje podjetij in delovnih organizacij ter gospodarstvenikov na gospodarskih področjih, kjer obstajajo možnosti v obeh občinah in tudi izven njih. Razvijali in pospeševali bosta tudi vse možne oblike izmenjav in sodelovanja na področju kulturno - prosvetne, športne, turistične, rekreacijske in drugih dejavnosti ter se obojestransko seznanjali z razvojnimi programi in sodelovali pri oblikovanju predlogov in stališč o drugih vprašanjih skupnega pomena.

Podpisnika listine sta bila predsednik Skupščine občine Krško Silvo Gorenc in župan občine Obrigheim Roland Zimmermann. Ob podpisu sta se občini sporazumeli, da bosta za vsako leto sproti dogovorili vsebino in obseg sodelovanja v skladu z obojestranskimi možnostmi. Za izvajanje pa ustanovili tudi ustrezni odbor.


Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi