Obnova Mencingerjeve hiše

Časovnica aktivnosti obnove Mencingerjeve hiše

Hiša po prenovi služi delovanju Regionalne razvoje agencije Posavje, del hiše je namenjen enoti Mestnega muzeja Krško, ki deluje pod okriljem Kulturnega doma Krško. V tem delu je predstavljeno življenje in delo Janeza Mencingerja, saj je ohranjene nekaj opreme in predmetov iz 19. stoletja kot tudi restavrirana sušilnica sadja. V pritličju Mencingerjeve hiše pa delujeta tudi KUD Liber in družba Infon, d.o.o.

Višina realiziranih celotnih stroškov operacije znaša 2.512.153, 83 € in je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v višini 710.573 € in iz državnega proračuna v višini 1. 108.264 €, preostali del v višini 693.000 € financira Občina Krško iz svojega proračuna. Obnova objekta, ki se je začela 5. 7. 2010, se je zaključila v decembru 2012, prav v času obeležitve 130. obletnice Mencingerjeve priselitve v Krško in v času 100. obletnice njegove smrti (1912).

Datum zaključka operacije: 30. 9. 2013

Kontakna oseba za dodatne informacije:

Miloš Kukovičič, skrbnik projekta

07/ 49 81 309


Zgodovina Mencingerjeve hiše


 


Poglejte še

Deli novico še z drugimi